Centrum pro studium sociální změny

a materiálního prostředí

Projekt Sociologického ústavu AV ČR „Nenápadné inovace a rezilience v městském prostředí“ podpořený prémií Lumina quaeruntur Akademie věd ČR 2020