Centrum pro studium sociální změny

a materiálního prostředí

Projekt Sociologického ústavu AV ČR „Nenápadné inovace a rezilience v městském prostředí“ podpořený prémií Lumina quaeruntur Akademie věd ČR 2020

Aktuality

08. 08. 2022

Dva nové texty o trvale udržitelné produkci potravin

Náš člen Petr Jehlička je spoluautorem dvou nových publikací, které se týkají udržitelných potravinových systémů. První článek, publikovaný v prestižním Nature Sustainability, přináší návrhy a příklady, jak dosáhnout udržitelné produkce potravin a co to vlastně doopravdy znamená. Druhý text v Sociologia Ruralis se věnuje různým koncepcím samozásobitelství, upozorňuje na jejich odlišná epistemologické pozadí, a ukazuje, že jde o radikálnější variantu alternativních potravinových sítí. Více informací o publikacích naleznete v sekci Výzkumné výstupy.

21. 06. 2022

Druhé zápisky z našich výzkumů: Prostor za zahradou: nenápadná péče o krajinu v Česku

Anja Decker se podrobněji věnuje neformálním zásahům do materiálního a organického prostředí, s nimiž se setkala během terénního výzkumu v české venkovské a předměstské krajině. Se svými respondenty se prochází místy v bezprostřední blízkosti jejich zahrad a sleduje, jak kreativně zacházejí s částí krajiny, která hraničí s jejich soukromým pozemkem: například udržují lesní cesty, chrání stromy, budují zelené bariéry a zakládají pěstitelské zahrádky. Přestože jejich jednání má nepochybně okamžitý a poměrně značný dopad, je v rozporu s vlastnickými právy a pracuje s potřebami lidských i mimo-lidských aktérů, sami respondenti je představují jako nenápadné, samozřejmé praktiky, které nestaví na odiv. Autorka se zamýšlí nad potenciálem zkoumání podobných nenápadných praktik při výzkumu neformální péče o krajinu a klade si otázku, zda mohou rozšířit naše chápaní politické participace.