Centrum pro studium sociální změny

a materiálního prostředí

Projekt Sociologického ústavu AV ČR „Nenápadné inovace a rezilience v městském prostředí“ podpořený prémií Lumina quaeruntur Akademie věd ČR 2020

Aktuality

03. 05. 2023

Třetí zápisky z našich výzkumů: Participace obyvatel v českých městech: demokratický deficit a monolitický Západ

Terezie Lokšová zkoumá, jak se po českých městech šíří formální techniky zapojování veřejnosti do plánování a navrhování různých budov a prostranství. Současná praxe vychází často z přístupů, které k nám přinesly různé organizace ze zahraničí a které se soustředily spíše na demokratizaci společnosti než na architektonickou stránku věci. Poznámka vysvětluje, proč by nás původ přístupů a jejich převody do českého prostředí mohly zajímat a proč stojí za další výzkum.

08. 08. 2022

Dva nové texty o trvale udržitelné produkci potravin

Náš člen Petr Jehlička je spoluautorem dvou nových publikací, které se týkají udržitelných potravinových systémů. První článek, publikovaný v prestižním Nature Sustainability, přináší návrhy a příklady, jak dosáhnout udržitelné produkce potravin a co to vlastně doopravdy znamená. Druhý text v Sociologia Ruralis se věnuje různým koncepcím samozásobitelství, upozorňuje na jejich odlišná epistemologické pozadí, a ukazuje, že jde o radikálnější variantu alternativních potravinových sítí. Více informací o publikacích naleznete v sekci Výzkumné výstupy.