Kontakt

cescame@soc.cas.cz

+420 210 310 235

Centrum pro studium sociální změny a materiálního prostředí
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Jilská 361/1 | 110 00 Praha 1