Výzkumný projekt CESCAME

Výzkumné úsilí centra se zaměřuje na města jako místa, v nichž vznikají inovace znalostí a jednání. Soustřeďuje se na strategie zaměřené na zvládání každodenních činností týkajících se materiálního prostředí, jako jsou produkce a spotřeba potravin, bydlení a zajišťování energie. Zajímá nás kontinuální produkce a reprodukce těchto činností v kontextu globálních sociálních, ekonomických, environmentálních výzev a jejich lokálních dopadů. Zkoumáme například inovativní přístupy obyvatel měst k adaptacím na klimatické změny ve sféře bydlení, ke každodennímu opatřování jídla prostřednictvím netržních potravinových řetězců a k neformálním strategiím redukce odpadů. Zároveň jsme si vědomi toho, že města jsou prostředím, v němž se experimentuje také s návrhy a implementacemi expertních řešení těchto naléhavých problémů, a soustředíme se na zkoumání interakce mezi formálními a neformálními inovacemi.

Z těchto důvodů tým CESCAME zkoumá, kdo a jak vytváří inovace v městském prostředí, jak je tato inovativní znalost implementována, ale také zpochybňována či odmítána. Zkoumáme, jak inovativní poznání urbánní populace přispívá k rezilienci města v odpovědi na výzvy, jako jsou transformace globální ekonomiky, rozpad sociálního zabezpečení a soudržnosti, dopady pandemie covidu, degradace životního prostředí, klimatické změny a dopady nerovné urbanizace.

V rámci projektu bohužel nemáme kapacitu přijímat stážistky a stážisty. V případě zájmu o stáž na Sociologickém ústavu AV ČR prosím kontaktujte sekretariát. Pokud bychom v rámci CESCAME hledali kolegyni nebo kolegu, inzerát vyvěsíme zde.