O nás

Centrum pro studium sociální změny a materiálního prostředí (CESCAME) na Sociologickém ústavu AV ČR usiluje o posílení pozice české sociologie v mezinárodní a domácí vědecké komunikaci.

JAK?

  • Děláme průlomový výzkum, jenž vychází ze studia každodenního života v českém a středo- a východoevropském kontextu a směřuje k tvorbě nového sociologického poznání a teorie o městech a inovacích,
  • zapojujeme se do mezinárodních výzkumných sítí, zejména těch, které se zaměřují na prosazování poznání ze středo- a východoevropského kontextu v aktuálních globálních diskuzích
  • snažíme se komunikovat výsledky bádání centra prostřednictvím tradičních i nových médií a posílit tak postavení sociologického poznání u české veřejnosti.

CESCAME vzniklo díky podpoře Akademie věd ČR prostřednictvím udělení prémie pro perspektivní výzkumné pracovníky – Lumina quaeruntur v roce 2020 Slavomíře Ferenčuhové.

Náš tým

Slavomíra Ferenčuhová

Slavomíra Ferenčuhová vystudovala sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy university a výzkumné pobyty absolvovala na University of Manchester (2012), Leibniz Institut für Länderkunde v Lipsku (2015) nebo na Imre-Kertész Kolleg v Jeně (2019/2020). Její výzkum se pohybuje na hranici urbánní sociologie a geografie města. Věnuje se tématům, jako jsou historie plánování měst v bývalém Československu, vývoj urbánních studií ve střední Evropě před a po pádu železné opony, teorie (post)socialistického města, ale také každodennost na sídlištích či reakce měst a jejich obyvatel na klimatické změny.

slavka.ferencuhova@soc.cas.cz

Academia.edu

Google Scholar

ORCiD

Osobní profil na webu Sociologického ústavu, AV ČR

Publikace

Ferenčuhová, S., and P. Vašát. (2021). ‘Ethnographies of Urban Change: Introducing Homelessness and the Post-Socialist City’. Urban Geography 42 (9): 1217–29. https://doi.org/10.1080/02723638.2021.1930696

Ferenčuhová S. (2021) “Inconspicuous adaptations to climate change in everyday life: Sustainable household responses to drought and heat in Czech cities,” Journal of Consumer Culture. May 2021. doi: 10.1177/14695405211013955

Ferenčuhová, S. (2021) “Thinking relationally about socialist cities: cross–border connections in Czechoslovak post-war urban planning and housing construction,” Planning Perspectives 36(4), 667-687, doi: doi.org/10.1080/02665433.2020.1844042

Ferenčuhová, S. (2020) “Not so global climate change? Representations of post-socialist cities in the academic writings on climate change and urban areas,” Eurasian Geography and Economics 61(6), 686-710. DOI: 10.1080/15387216.2020.1768134.

Ferenčuhová, S. (2016) “Accounts from Behind the Curtain: On History and Geography in the Critical Analysis of Urban Theory,” International Journal of Urban and Regional Research 40(1), 113-131. DOI 10.1111/1468-2427.12332.

Ferenčuhová, S. and Gentile, M. (2016) “Introduction: Post-socialist Cities and Urban Theory,” Eurasian Geography and Economics 57(4-5), 483-496. DOI: 10.1080/15387216.2016.1270615.

Hirt, S., Ferenčuhová, S., and T. Tuvikene (2016) “Conceptual Forum: The ‘Post-Socialist’ city,” Eurasian Geography and Economics 57(4-5), 497-520. DOI: 10.1080/15387216.2016.1271345.

Ferenčuhová, S. (2016) “Explicit definitions and implicit assumptions about post-socialist cities in academic writings,” Geography Compass 10(12): 514-524. DOI: 10.1111/gec3.12282.

Anja Decker

Anja Decker je kulturní antropoložka. Vystudovala Humboldtovu univerzitu v Berlíně a v současné době dokončuje doktorandské studium na Mnichovské univerzitě. Výzkumné pobyty absolvovala na Univerzitě Karlově (2019) a Západočeské univerzitě (2020). Jejím výzkumným zájmem je sociální a prostorové znevýhodnění, zvláště se zaměřuje na diverzifikované ekonomické praxe, mobilitu a lokální governance. Ve své dizertační práci, kterou v současné době dokončuje, zkoumá prekaritu a agency rurálních obyvatel České republiky prostřednictvím etnografie neprůmyslové zemědělsko-potravinářské produkce. V poslední době se začala zabývat lokálními dopady globálních toků kapitálu, idejí a práce ve venkovských i v městských periferiích a novými rurálními asamblážemi vznikajícími v rámci alternativních potravinových sítí a procesů udržitelné transformace.

anja.decker@soc.cas.cz

Google Scholar

Osobní profil na webu Sociologického ústavu, AV ČR

Researchgate

Publikace

Bischof, S, and Decker A. ‘Out of Balance? Understanding Resident-Municipality Relations in Rural Peripheries through Ascriptions of Responsibility’. Journal of Rural Studies 97 (January 2023): 281–89.

Decker, A. (2021) Kooperationen, Abgrenzungen, (Un)Sichtbarkeiten. Landevents als temporäre Akteur*innengeflechte moralisierter Märkte [Cooperations, distinctions, (in)visibilities. Countryside events as temporal assamblages within moralized markes]. In: Fenske, M., Peselmann  A. and Best, D. (eds.) Ländliches vielfach! Leben und Wirtschaften in erweiterten sozialen Entitäten. Bielefeld: Transcript, 295-317.

Trummer M, and Decker A. (eds.) (2020) Das Ländliche als kulturelle Kategorie. Aktuelle kulturwissenschaftliche Perspektiven auf Stadt-Land-Beziehungen [The rural as a cultural category. Contemporary cultural-anthropological perspectives on urban-rural relationships]. Bielefeld:transcript. https://www.transcript-verlag.de/media/pdf/68/48/89/ts4990_1.pdf

Decker, A. (2020) Kollektive Entwurzelung, ‚kranke‘ Dörfer und eine neue ländliche Generation. Symbolische Distinktionspraxen von Lifestyle MigrantInnen im tschechischen Grenzland [On collective uprooting, ill villages and a new rural generation. Symbolic distinctions of lifestyle migrants in the rural Bohemian borderlands]. In: Gehl, K., Roth, K., and Spiritova, M.: Eigenbilder, Fremdbilder, Identitäten im östlichen Europa (Ethnografische Perspektiven auf das östliche Europa, Bd. 4). Bielefeld:transkript, 125-142.

 Bernard J., Contzen S., Decker, A., and Shucksmith M. (2019) Poverty, social exclusion and marginalisation in diversified rural contexts. Sociologia Ruralis 59(3): 353-368. https://doi.org/10.1111/soru.12260

Decker, A. (2019) A Freezer full of Meat. Subsistence Farming in the Context of Social Inequality. Journal for European Ethnology and Cultural Analysis 3(2): 169-192. https://www.waxmann.com/artikelART102579

 Decker, A. (2019) The ambiguous experience of motherhood in the Western Bohemian countryside: Exploring rural gender inequalities through the framework of precarity. Sociologia Ruralis 59(3): 517-539. https://doi.org/10.1111/soru.12257

 Decker, A. (2019) Von Schätzen im Garten, hybriden Produkten und ländlichen Möglichkeitsräumen. Inwertsetzung, Ausdeutungen und Entgrenzungen ruraler Wirtschaftspraxen in einer tschechischen Obstbrennerei [On treasures in gardens, hybrid products and rural spaces of opportunity. Commodification, interpretation and blurring bounderies in a Czech fruit brandy distillery]. In: Braun, K., Dieterich, C-M., Moser, J. and Christian Schönholz (Hg.): Wirtschaften. Kultur-wissenschaftliche Perspektiven. Marburg: MaKuFEE: 653-660. https://archiv.ub.uni-marburg.de/es/2019/0032/pdf/makufee-s-01.pdf

Decker, A. (2017) Ein tschechischer Kleinstbauer zwischen Subsistenz- und Warenproduktion. Überlegungen zur Rolle der Kleinstlandwirtschaft im Kontext der Prekarisierung ländlicher Lebenswelten [A Czech small-scale farmer between subsistence and commodity production in the context of the precarisation of rural everyday-life] Berliner Blätter 74: 63-80. https://www.panama-verlag.de/shop/Produkt/strategien-etext/

Bernard, J., Decker, A., Mikešová, R., Vojtíšková, K. (2016) Living and Dealing with Limited Opportunities: Social Disadvantage and Coping Strategies in Rural Peripheries. Sociální studia/Social Studies, 13(2): 29-53. https://doi.org/10.5817/SOC2016-2-29

Petr Jehlička

Petr Jehlička získal doktorát v sociálních a politických vědách na Univerzitě v Cambridgi (1998). Absolvoval postdoktorský pobyt (Jean Monnet Fellowship) na Evropském univerzitním institutu ve Florencii (2000/2001) a Visiting Scholarship na Ruralia Institutu v Mikkeli ve Finsku (2019). Nyní je vědeckým pracovníkem v Sociologickém ústavu a v Etnologickém ústavu AV ČR. Ve svém výzkumu se věnuje udržitelné produkci a spotřebě potravin v rámci formální a neformální ekonomiky. Jeho dalším výzkumným zájmem je politika životního prostředí ve střední a východní Evropě a v poslední době také nerovnosti v geografii poznání.

petr.jehlicka@soc.cas.cz

Academia.edu

Google Scholar

ORCiD

Osobní profil na webu Sociologického ústavu, AV ČR

ResearchGate

Twitter

Publikace

Visser, O., Kuns, B. and Jehlička, P. (2021) Beyond Confrontation: Silent growers, Symbiosis, and Subtle Peasantness in Post-Socialist Eurasia. In Akram-Lodhi, A. H., Dietz, K., Engels, B. and McKay, B. (eds.): Handbook of Critical Agrarian Studies. Edward Elgar, pp. 305-315.

Jehlička, P., Ančić, B., Daněk, P. and Domazet, M. (2021) Beyond hardship and joy: framing home gardening on insights from the European semi-periphery, Geoforum, 126: 150-158, Open Access https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.05.018.

Sovová, L., Jehlička, P. a Daněk, P. (2021) Growing the Beautiful Anthropocene: Ethics of Care in East European Gardens, Sustainability, 13(9): 5193. Open Access: https://doi.org/10.3390/su13095193

Jehlička, P. a Jacobsson, K. (2021) The importance of recognizing difference: Rethinking Central and East European environmentalism. Political Geography, 87. Open Access: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0962629821000391.

Jehlička, P. (2021) Eastern Europe and the geography of knowledge production: The case of the invisible gardener, Progress in Human Geography, 45(5): 1218-1236, https://doi.org/10.1177/0309132520987305

Jehlička, P., Grīviņš, M., Visser, O. a Balázs, B. (2020) Thinking food like an East European: A critical reflection on the framing of food systems, Journal of Rural Studies, 76: 286-295. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.04.015.

Visser, O., Dorondel, S., Jehlička, P. a Spoor, M. (2019) Post-socialist smallholders: silence, resistance and alternatives. Canadian Journal for Development Studies / Revue canadienne d'études du développement, 40(4): 499-510. https://doi.org/10.1080/02255189.2019.1688649.

Jehlička, P., Daněk, P. a Vávra, J. (2019) Rethinking resilience: Home gardening, food sharing and everyday resistance. Canadian Journal for Development Studies / Revue canadienne d'études du développement, 40(4): 511-527. https://doi.org/10.1080/02255189.2018.1498325.

Fendrychová, L. a Jehlička, P. (2018) Revealing the hidden geography of alternative food networks: The travelling concept of farmers’ markets. Geoforum, 85: 1-10. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.06.012.

De Hoop, E. a Jehlička, P (2017) Reluctant pioneers in the European periphery? Environmental activism, food consumption and ‘growing your own’. Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability, 22(7): 809-824, https://doi.org/10.1080/13549839.2017.1289160.

Jehlička, P. a Daněk, P. (2017) Rendering the actually existing sharing economy visible: home grown food and the pleasure of sharing. Sociologia Ruralis, 57(3): 274-296. http://dx.doi.org/10.1111/soru.12160.

Terezie Lokšová

Terezie Lokšová je urbánní socioložka. V současnosti dokončuje na Katedře sociologie, Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity svou dizertaci o tom, jak organizované zapojování obyvatel proměňuje městskou správu a architektonickou práci. Výzkumné pobyty absolvovala na University of Latvia (2018) a School of Design, Polytechnic University Hong Kong (2018). Obecněji se ve svých výzkumech zaměřuje na průsečíky politik, expertíz a materiálního prostředí v městských kontextech.

terezie.loksova@soc.cas.cz

Academia.edu

ORCiD

Osobní profil na webu Sociologického ústavu, AV ČR

Twitter

Publikace

Lokšová, T., and Galčanová Batista, L., (2021) “Postsocialist suburban governmentality: A shift from reactive to proactive discourse in the case of Brno, Czech Republic.” Cities 110, 103074. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.103074

Bývalí členové

Petr Vašát

Petr Vašát je sociální antropolog a bývalý člen centra. Od podzimu 2021 pracuje jako Marie-Curie výzkumník v Georg-Simmelově centru metropolitních studií na Humboldtově univerzitě v Berlíně a jako Visiting Scholar pobývá na Wheatherheadově centru pro mezinárodní otázky. Ve svém výzkumu využívá různorodých metod, jako jsou etnografie, analýza sociálních sítí, photovoice nebo GPS trasování. Zabývá se komparativním studiem architektury/designu a chudoby, neformality a města a soustředí se mimo jiné i na časové, prostorové a sociální sféry „kultury ulice”.

petr.vasat@soc.cas.cz

Osobní web

Twitter