Thinking cities beyond North and South

15. 06. 2021

Teoretická přednáška Martina Müllera o dualismu globálního Severu a Jihu a kritice hemisférického uvažování. Záznam v detailu události.

Prezentace upozorňuje na důsledky dualismu Severu a Jihu, který je pro současná urbánní studia charakteristický – na to, co chybí. Globální urbánní teorie podle Martina Müllera zneviditelňuje velkou část měst, od Berlína po Peking, od Teheránu po Tokio. Tato města nezapadají do hemisférického rozdělení Severu a Jihu; představují globální Východ: místa někde „mezi".

Abychom dokázali promýšlet urbánní budoucnost, ve které budou mít všechna města rovnocenné místo, musíme se v urbánní teorii posunout mimo hemisférické myšlení. Prezentace nepřináší jižní nebo východní teorii, ale nabízí tři kroky k tomu, aby se teorie skutečně stala „světovou". Za prvé rozšířením naší geografické imaginace, za druhé diverzifikací našich teoretických repertoárů, za třetí vyvažováním zkreslené geopolitiky produkce městského vědění.

Přednáška je anglicky. Zde se můžete podívat na záznam Martinovy prezentace.